اموزش ساخت شوکر با وسایل ساده
آموزش ساخت شوکر با باتری
آموزش ساخت شوکر پرتابی
ساخت شوکر با لامپ کم مصرف

ساخت شوکر با خازن
ساخت شوکر با باتری قلمی
ساخت شوکر دست ساز
آموزش ساخت شوکر با لامپ کم مصرف


وسایل لازم برای ساخت شوکر

ترانس 5 پایه - خازن 22 نانو فاراد - مقاومت 220 اهم - ترانزیستور d965 - دیود
توضیحات کامل در وب سایت بازاربرق

چوک مخصوص شوکر

اموزش ساخت شوکر با وسایل ساده
آموزش ساخت شوکر با باتری
آموزش ساخت شوکر پرتابی
ساخت شوکر با لامپ کم مصرف

ساخت شوکر با خازن
ساخت شوکر با باتری قلمی
ساخت شوکر دست ساز
آموزش ساخت شوکر با لامپ کم مصرف